augustus 2, 2017 at 15:01 • Posted in ExamenReacties uitgeschakeld voor Wiskunde examentraining als extra hulp

Voor scholieren is de examentijd altijd een hele spannende periode. Zodra de centraal schriftelijke examens naderen is het voor velen nog steeds een moeilijk te overbruggen horde en een bijles ligt in het verschiet. De scholieren dienen een brede kennis op te doen van verschillende onderwerpen uiteenlopend van binomiale verdelingen, statistiek, verbanden, differentiaal rekenen en andere vaardigheden. Naast de kennis en de vaardigheden van de scholier spelen nog twee belangrijke aspecten een rol bij het examen.

1. Moeilijkheidsgraad is onvoorspelbaar

Allereerst is het niet vanzelfsprekend dat het schoolexamen qua moeilijkheidsgraad overeenkomt met het centraal schriftelijke examen. In het meest gunstige geval zijn de schoolexamens moeilijker en kan de scholier bijna met twee vingers in de neus het examen in mei voltooien. Toch blijkt uit rapporten van de onderwijsinspectie dat de gemiddelde cijfers voor schoolexamens op veel scholen hoger liggen dan de gemiddelde cijfers voor de landelijke examens in mei. Kortom, een reden kan zijn dat deze schoolexamens niet het vereiste niveau benaderen van de centraal schriftelijke examens.

2. Welke kennis wordt behandeld?

Een tweede aspect dat van invloed is op de prestaties is de type kennis die wordt behandeld. Niet altijd is de theorie op het schoolexamen overeenkomstig met de theorie van het centraal schriftelijk examen. Dit kan zowel een voordeel als nadeel zijn. Het zal de scholier goed doen wanneer moeilijke stof niet terugkomt in het centraal schriftelijke examen. Anderzijds kan het spijtig zijn wanneer juist net niet de makkelijke theorie terugkomt op het examen in mei. Het is dus belangrijk om uit te zoeken hoe goed de school scoort als het gaat om de moeilijkheidsgraad van de schoolexamens in vergelijking met de examens in mei. Daarnaast zal de scholier bijtijds inzicht moeten krijgen in de onderwerpen die zullen worden behandeld.

Extra hulp als oplossing

De oplossing voor de bovengenoemde aspecten is het volgen van bijles Wiskunde. Er zijn vaak genoeg universitair studenten die graag extra les geven aan een schollier, zodat de stof goed begrepen wordt. Ook kan
er door scholieren die problemen ondervinden met de stof een wiskunde examentraining worden aangevraagd. Als laatste zijn er nog verschillende websites die de optie bieden om vanuit huis in te loggen om relevante video’s te bekijken en aanvullende oefenvragen te maken. Ook zijn er genoeg filmpjes op Youtube die goede uitleg geven over specifieke onderwerpen van wiskunde. De ideale voorbereiding op het examen.

Sorry, comments are closed.