Websitemaker

Wat is Websitemaker?

Websitemaker is een dienst waarmee gebruikers hun eigen website kunnen maken via een webinterface. Hier is geen kennis van HTML voor nodig. Er kan een keuze gemaakt worden uit verschillende templates en kleurthema’s. Vervolgens kunnen elementen worden toegevoegd zoals een poll, een RSS feed, plaatjes, audio en video.

De website die wordt gebouwd kan er voor elke gebruiker compleet anders uitzien. Na het afronden van de site kan het resultaat door de gebruiker vrijgegeven worden zodat andere gebruikers naar de website kunnen kijken.

Momenteel zijn er meer dan 100.000 websites met het product gebouwd die regelmatig worden bijgewerkt.

Websitemaker is in 2006 vernieuwd. Met de nieuwe versie kunnen nu ook WebQuests en andere eindproducten worden gemaakt.
Informatie over de plannen met Websitemaker

Voor wie is Websitemaker?
Websitemaker is bedoeld voor scholieren en docenten.

De scholier kan Websitemaker gebruiken om een eigen website te maken voor persoonlijke doeleinden, daarnaast kan de website ook een werkstuk of spreekbeurt bevatten.

De docent kan Websitemaker gebruiken om een les online aan te kunnen bieden, bijvoorbeeld in de vorm van een WebQuest.

Wat heeft u aan Websitemaker?
U kunt Websitemaker gebruiken om scholieren of docenten de ruimte te geven om een eigen product te maken. Heeft u bijvoorbeeld een project waarbij u scholieren ervaringen wil laten vastleggen? Met Websitemaker kunt u deze scholieren faciliteren. Als u een groep gebruikers wil laten publiceren op het internet om duidelijk te maken hoe makkelijk het is om hier zelf iets aan te bieden, dan is Websitemaker hiervoor ook een uitstekend middel.

Tarief
Websitemaker is een publieke dienst voor het onderwijs. Aan het gebruik ervan zijn geen kosten verbonden.

Indien u Websitemaker in wilt zetten voor een eigen (commercieel) project moet gekeken worden in hoeverre dit de websitemakervoorzieningen belast. Hier kunnen eventueel kosten tegenover staan.

Aan de slag
Voor individueel gebruik van Websitemaker kunt u direct terecht op www.websitemaker.nl.
www.websitemaker.nl