Thinkquest

Wat is ThinkQuest?
ThinkQuest is dé onderwijs webstrijd! Ieder schooljaar daagt ThinkQuest elke scholier, student en docent in Nederland uit om mee te doen aan deze webstrijd en in teamverband een educatieve, originele en interactieve website te maken. ThinkQuest is een educatief avontuur, een innovatief concept van Kennisnet waarmee ThinkQuest het gebruik van internet en ict in het onderwijs stimuleert.

Voor wie is ThinkQuest bedoeld?
Elke scholier, docent, of ICT-coördinator kan meedoen. ThinkQuest organiseert webstrijden voor scholieren in het basis-, voortgezet-, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Daarnaast is er ook een webstrijd voor studenten in het hoger onderwijs en docenten van basis- of voortgezet onderwijs.

ThinkQuest heeft het volgende webstrijdaanbod

 • ThinkQuest Junior – voor kinderen in het basisonderwijs, kinderen maken websites voor leeftijdsgenoten
 • ThinkQuest Scholier – voor scholieren in het voortgezet onderwijs
 • ThinkQuest Beroepsgericht – voor scholieren uit 3 en 4 vmbo en studenten uit het mbo
 • ThinkQuest Docent & Student – studenten én docenten maken educatieve websites voor het onderwijs
 • ThinkQuest Internationaal – internationale wedstrijd voor scholieren in het voortgezet onderwijs


Waarom meedoen aan ThinkQuest?

 • ThinkQuest is educatief, gemaakte websites- worden als nieuw bron- en lesmateriaal ingezet
 • ThinkQuest kan eenvoudig worden ingezet in de les
 • ThinkQuest is leuk en spannend, met leuke prijzen
 • Vaardigheden op het gebied van planning en samenwerking, en natuurlijk ook ict-vaardigheden worden gestimuleerd. Ontdekkend en in teamverband samenwerken staat centraal in het proces van ThinkQuest
 • ThinkQuest is ‘learning by doing’
 • Deelnemers vergroten kennis over hun toekomstige beroep en werken aan competenties zoals: samenwerken, plannen, onderzoeksvaardigheden, creativiteit, onderwerpskennis en technische kennis
 • Deelname aan ThinkQuest betekent dat de docent zich kan toeleggen op het coachen van zijn leerlingen. De ThinkQuest organisatie ondersteunt de coach met adviezen, en faciliteert het ontwikkelproces met een deskundige ict-helpdesk en door ruimte op hun server ter beschikking te stellen van de teams


Meedoen
ThinkQuest wedstrijden worden elk schooljaar georganiseerd. Om mee te doen moet een team worden samengesteld onder leiding van een coach of teamleider, bijvoorbeeld de docent. Inschrijven is eenvoudig. Ga hiervoor naar de ThinkQuest website, kies de wedstrijd ‘junior’, ‘Scholier’ of ‘Docent & Student’ en vervolgens inschrijving.