Educatieve contentketen

Educatieve contentketen

De Educatieve contentketen is een initiatief van onderwijsinstellingen, onderwijsorganisaties, (branche-) uitgevers, software- en dienstenleveranciers en Stichting Kennisnet Ict op school.

Doel is het gebruik van webbased leermateriaal (educatieve content) tot een succes maken. Om dat voor elkaar te krijgen, moet eerst een aantal knelpunten worden opgelost. Het gebrek aan bruikbare content en standaardisatie bijvoorbeeld.

Daarom is een aantal projecten opgestart die contentontwikkeling stimuleren en zorgen dat betrokken partijen heldere afspraken maken over het ontwikkelen, beschikbaar stellen en uitwisselen van educatieve content.

Ict biedt talloze mogelijkheden om het Nederlandse onderwijs te vernieuwen. Echter, om ict (kosten) effectief te kunnen toepassen en de ontwikkeling en uitwisseling van content echt van de grond te krijgen, moeten alle betrokken partijen in het onderwijsveld heldere afspraken maken. Afspraken, specificaties en standaarden vormen belangrijke randvoorwaarden voor flexibel onderwijs.

Behoefte aan standaardisatie
In veel gevallen is standaardisatie vanzelfsprekend. Denk bijvoorbeeld aan het standaard papierformaat, het A4-tje. Twee simpele afspraken (210 x 297 mm) vormen de basis van een gedicht, een brief, een opstel of notulen. Deze schriftelijke uitingen kunnen over elk willekeurig onderwerp gaan. De afspraak zegt niets over de inhoud of de opmaak, maar garandeert wel dat het formaat in iedere printer, ordner en standaardenvelop past én overal verkrijgbaar is.

Ook in het onderwijs is er behoefte aan standaardisatie. Docenten, leerlingen, ontwikkelaars en aanbieders van content hebben er belang bij dat educatieve content gemakkelijk vindbaar, uitwisselbaar, herbruikbaar is in verschillende elektronische leeromgevingen.

Afspraken en stappen van de Educatieve contentketen
De aanpak van de Educatieve contentketen is een vliegwiel voor onderwijsinnovatie. Het bevordert de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen in het onderwijsveld en zorgt dat er afspraken gemaakt worden. Vervolgens worden deze afspraken in de praktijk getoetst en indien nodig aangepast. Ten slotte worden de afspraken in beheer genomen (zie onderstaand schema). Als de afspraken eenmaal ‘staan’, kan de educatieve contentketen gaan ‘draaien’.

De route die educatieve content aflegt van ontwikkeling tot gebruik in de klas bestaat uit vijf stappen: ontwikkelen, beschikbaar stellen, vinden, arrangeren, en gebruiken (zie bovenstaand schema). De Educatieve contentketen biedt betrokken partijen ondersteuning bij het maken en implementeren van afspraken voor elke stap in deze keten.

Meer informatie op http://www.educatievecontentketen.nl/