E-portfolio

E-portfolio

Leren stopt niet bij het afronden van een opleiding, maar gaat daarna gewoon door. Een leven lang. We realiseren ons steeds beter dat we ook tijdens ons werk kennis en vaardigheden verwerven en doorgaan met leren. Ook ons leren zélf verandert. Het draait steeds meer om het verwerven van competenties; leertrajecten worden individueler; de behoefte aan vraaggestuurd onderwijs en leren op maat wordt steeds groter. Een e-portfolio maakt het mogelijk alle opgedane competenties, ervaringen en resultaten te gebruiken om leren en werken te ondersteunen en te sturen. Het is eenvoudig weg gezegd een set van persoonlijke gegevens en resultaten verzameld gedurende opleiding en werk.

Afspraken voor standaardisatie
Met een e-portfolio is het mogelijk om op een efficiënte manier gegevens uit te wisselen tussen de verschillende leercontexten. Maar een e-portfolio ondersteunt een leven lang leren alleen als alle gebruikers dezelfde specificaties gebruiken om het te bewaren en te beheren. Over deze standaardisatie moeten alle betrokkenen dus goede afspraken maken. Het Leren & Werken domein ontwikkelt momenteel allerlei initiatieven om het gebruik van gestandaardiseerde e-portfolio’s te bevorderen, aansluitend bij internationale standaarden. Het programma E-portfolio ondersteunt dit door op landelijk niveau afspraken te maken, te toetsen en het beheer en onderhoud ervan te beleggen. Er wordt geen systeem gebouwd maar er worden afspraken gemaakt over formaten, zodat een e-portfolio in alle contexten herbruikbaar is.

Activiteiten binnen het programma
In het programma E-portfolio maken de gebruikers zelf afspraken over de inhoud, de gegevenselementen van het e-portfolio, de technische vorm en de gebruikte terminologie. Daarnaast regelt het programma de toetsing van de afspraken in de praktijk, stimuleert het gebruik van de gemaakte afspraken en informeert andere en toekomstige gebruikers over e-portfoliogegevens-formaten. Ook maakt het programma duidelijk op welke manier de gemaakte afspraken vervolgens geïmplementeerd kunnen worden. Ter ondersteuning hiervan wordt daarom een architectuur ontwikkeld met een toelichtende implementatiehandleiding. Er wordt in het veld gezocht naar initiatieven om bij aan te sluiten, bijvoorbeeld initiatieven om afspraken te toetsen en hun praktijkwaarde te beoordelen. Deelnemers en belangstellenden wisselen hun ervaringen en geleerde lessen uit deze projecten jaarlijks uit tijdens het evenement EduExchange. Als de afspraken in de praktijk goed werken, worden deze voor beheer en onderhoud overgedragen aan een onafhankelijke beheerorganisatie.

Meer informatie op e-portfolio.kennisnet.nl