Vraagprofessionalisering

maart 23, 2018 at 07:07 • Posted in ZakelijkReacties uitgeschakeld voor Vraagprofessionalisering

Cluster Vraagprofessionalisering in de startblokken

Het maximaliseren van het voordeel voor maatschappij, economie en de sector tegen verantwoorde kosten, door het gebruik van een op het type project afgestemd aanbestedings- , selectie- en samenwerkingssysteem

Het cluster Vraagprofessionalisering richt zich op verbetering van de vraag-aanbod vormen teneinde een positieve marktdynamiek te bewerkstelligen. Wezenlijk daarbij is de inrichting van vraag-aanbod processen, en de beoordeling daarvan vanuit het spanningsveld tussen [1] de project ambities en [2] ambities voor markt- en technologie ontwikkeling. Het huidige denken in de bouw is volledig gericht op statische efficiency (afrekenen per project). Dit is historisch verklaarbaar. Het gevolg is echter, dat de dynamische efficiency, en de positieve marktdynamiek, daardoor teveel naar de achtergrond is geraakt. Het is de ambitie van dit cluster de dynamische efficiency en positieve marktdynamiek uit de achtergrond te halen en naar de voorgrond te brengen. Alhoewel dat op korte termijn offers zal vergen t.a.v. de statische efficiency, zal dat op langere termijn economisch en sociaal maatschappelijk terugverdiend worden. De dynamische efficiency zal bijdragen aan de ontwikkeling van betere producten, hogere productiviteit en nieuwe technologieën. In een positieve marktdynamiek zal de creativiteit van de bouwbedrijven meer gericht zijn op klantgerichte exploratie van nieuwe ideeën en mogelijkheden, in plaats van exploitatie van bestaande technologie. Ze zullen meer zelfscheppend kunnen acteren, onderscheidend vermogen opbouwen, en daardoor de sector naar meer volwassen niveau brengen. De ambitie van dit cluster is verbanden aan te geven en het inzicht en de instrumenten voor marktbeleid en vraag-aanbod te ontwikkelen, waarmee bewuster kan worden omgegaan met business cycles, teneinde de sector in een positieve dynamiek te brengen.

Het cluster streeft ernaar de doelstelling te bereiken door:
1. Het genereren van inzicht in vraag en aanbod processen en marktdynamica;
2. Het aanreiken van best practices en passende instrumenten voor de praktijk, voor innovatieve vraagstelling, selectie en samenwerking;
3. Het faciliteren van een gestuurde gedragsverandering, waardoor actoren bereid zijn de instrumenten toe te passen en waardoor transparantie ontstaat in marktwerking en samenwerking.
 
Het cluster heeft hierbij een continue focus op vraaggestuurde innovatie; “Wat wil de klant?”
 
Het cluster Vraagprofessionalisering is sturend voor de overige PSIB clusters. Inherent hieraan is een focus op toepasbare resultaten op korte termijn, naast een meer fundamentele aanpak op onderdelen, om een grondige basis voor de langere termijn te bieden.