Hoe ontdek je SEO verbeterpunten op je website?

april 13, 2018 at 11:18 • Posted in Online marketingReacties uitgeschakeld voor Hoe ontdek je SEO verbeterpunten op je website?

Wanneer je een hogere plek in Google wilt creëren dan gaat dit altijd door middel van zoekmachine optimalisatie. Veel bedrijven doen veel moeite om een hoge plek te genereren en deze moeite is ook nodig. Bij het ene bedrijf lukt dit betere dan bij het andere bedrijf. Dit komt door verschillende factoren en de invulling van deze factoren. Veel bedrijven die voor een paar pagina’s een goede positie in Google hebben denken dat ze niks meer hoeven te veranderen. Toch kan het goed zijn om een zogeheten SEO scan te laten uitvoeren door een digital marketing bureau. Deze scan is dus niet alleen goed voor bedrijven die twijfels hebben over hun SEO, maar ook voor bedrijven waarbij het goed loopt.

Tijdens deze SEO scan kijkt een SEO specialist naar alle factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij zoekmachine optimalisatie. Doordat hier honderden factoren onder vallen is het voor bedrijven zelf lastig om te controleren. Deze specialist kent deze factoren erg goed en kan snel zien waar er voor jou kansen liggen en waar er fouten worden gemaakt. Er wordt hierbij duidelijk gemaakt hoe jouw website er nu voor staat, en naar welk niveau jouw website gebracht kan worden. Om deze stap te maken wordt er precies beschreven hoe jouw website verder geholpen kan worden. Dit wordt vaak niet gezien door bedrijven zelf en hierdoor is het goed om een scan te laten uitvoeren. Doordat een specialist er op gefocust is om een scan uit te voeren weet hij precies waar hij op moet letten en kan hij ook efficiënt te werk gaan.

Bij veel bedrijven komen er uit deze scan veel punten waar op gelet moet worden. Dit wordt vaak verwerkt in een groot overzicht die voor het bedrijf moeilijk leesbaar is. Dit is vooral het geval bij bedrijven met onvoldoende kennis van zaken. Wanneer je deze scan hebt laten uitvoeren is het natuurlijk zonde als er niks wordt gedaan met de resultaten. Het kan hierbij goed zijn om na de resultaten te laten uitvoeren door een SEO specialist. Deze specialist zit vaak gebonden aan de SEO scan en zo kan deze specialist direct beginnen. Er wordt vaak gedacht dat het eenvoudig is om deze punten zelf uit te werken maar dit is zeker niet het geval. Een specialist is niet voor niets een specialist. Dit werk wordt dan ook sneller gedaan dan wanneer je er zelf mee bezig zou gaan. Dit scheelt dus weer tijd en deze tijd kun je zelf beter steken in andere taken in het bedrijf.

Vraagprofessionalisering

maart 23, 2018 at 07:07 • Posted in ZakelijkReacties uitgeschakeld voor Vraagprofessionalisering

Cluster Vraagprofessionalisering in de startblokken

Het maximaliseren van het voordeel voor maatschappij, economie en de sector tegen verantwoorde kosten, door het gebruik van een op het type project afgestemd aanbestedings- , selectie- en samenwerkingssysteem

Het cluster Vraagprofessionalisering richt zich op verbetering van de vraag-aanbod vormen teneinde een positieve marktdynamiek te bewerkstelligen. Wezenlijk daarbij is de inrichting van vraag-aanbod processen, en de beoordeling daarvan vanuit het spanningsveld tussen [1] de project ambities en [2] ambities voor markt- en technologie ontwikkeling. Het huidige denken in de bouw is volledig gericht op statische efficiency (afrekenen per project). Dit is historisch verklaarbaar. Het gevolg is echter, dat de dynamische efficiency, en de positieve marktdynamiek, daardoor teveel naar de achtergrond is geraakt. Het is de ambitie van dit cluster de dynamische efficiency en positieve marktdynamiek uit de achtergrond te halen en naar de voorgrond te brengen. Alhoewel dat op korte termijn offers zal vergen t.a.v. de statische efficiency, zal dat op langere termijn economisch en sociaal maatschappelijk terugverdiend worden. De dynamische efficiency zal bijdragen aan de ontwikkeling van betere producten, hogere productiviteit en nieuwe technologieën. In een positieve marktdynamiek zal de creativiteit van de bouwbedrijven meer gericht zijn op klantgerichte exploratie van nieuwe ideeën en mogelijkheden, in plaats van exploitatie van bestaande technologie. Ze zullen meer zelfscheppend kunnen acteren, onderscheidend vermogen opbouwen, en daardoor de sector naar meer volwassen niveau brengen. De ambitie van dit cluster is verbanden aan te geven en het inzicht en de instrumenten voor marktbeleid en vraag-aanbod te ontwikkelen, waarmee bewuster kan worden omgegaan met business cycles, teneinde de sector in een positieve dynamiek te brengen.

Het cluster streeft ernaar de doelstelling te bereiken door:
1. Het genereren van inzicht in vraag en aanbod processen en marktdynamica;
2. Het aanreiken van best practices en passende instrumenten voor de praktijk, voor innovatieve vraagstelling, selectie en samenwerking;
3. Het faciliteren van een gestuurde gedragsverandering, waardoor actoren bereid zijn de instrumenten toe te passen en waardoor transparantie ontstaat in marktwerking en samenwerking.
 
Het cluster heeft hierbij een continue focus op vraaggestuurde innovatie; “Wat wil de klant?”
 
Het cluster Vraagprofessionalisering is sturend voor de overige PSIB clusters. Inherent hieraan is een focus op toepasbare resultaten op korte termijn, naast een meer fundamentele aanpak op onderdelen, om een grondige basis voor de langere termijn te bieden.