Welkom

online_werkplekBelangenbehartiging van de Nederlandse onderwijssectoren op het gebied van ict, hulp­middelen en een werkplek online bieden om geschikte ict ­producten en ­diensten te selecteren én educatieve diensten en producten leveren om het leren te vernieuwen. Kortom, Kennisnet Ict op school is het centrum als het gaat om ict en onderwijs. We richten ons hierbij op de sectoren basis­ onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Natuurlijk is de kennis van ICT niet bij iedere leerkracht ten volste aanwezig. Leerkrachten, managers en professionals die een natuurlijk overwicht dienen te hebben, doen er altijd goed aan om een training Personal Alignment te volgen. Hierdoor haal je het beste uit jezelf naar boven en krijg je een positieve energie en natuurlijk overwicht. Met Personal Alignment word je een inspiratiebron en kun je je opgedane ICT kennis optimaal inzetten en delen.

GrassRoots

En nou ict ook echt gebruiken in de klas…
Veel leerkrachten hebben inmiddels (beperkte) kennis van ict verkregen. Toch blijken veel leerkrachten er nog niet in te slagen om ict ook daadwerkelijk in te zetten in de klas. Grassroots is een instrument om leerkrachten te stimuleren om op laagdrempelige wijze aan de slag te gaan met ict op basis van hun eigen onderwijskundige ideeën. Uit onderzoek blijkt dat Grassroots een effectieve manier is om de deskundigheid van leerkrachten te bevorderen en onderwijsinnovatie vanuit de leerkrachten zelf te realiseren.

Wat is Grassroots?
Het uitgangspunt van Grassroots is simpel: leerkrachten, die op een nieuwe manier met behulp van ict onderwijs willen geven, ontvangen een beloning voor het extra werk, hun creativiteit en innoverend vermogen. Deze beloning wordt veelal uitgekeerd in de vorm van een ict middel als videocamera, software of andere apparatuur.

Een leerkracht kan bij een ondersteunende instelling (de ‘locatiehouder’) een les- of projectidee indienen, waarbij ict als hulpmiddel ingezet wordt. Deze locatiehouders zijn in Grassroots participerende onderwijsinstellingen, lerarenopleidingen en Pabo’s, samenwerkingsverbanden en en onderwijsgerelateerde adviesdiensten. De locatiehouder keurt de aanvraag goed en zorgt daar waar nodig voor advies en begeleiding. Na uitvoering van het les of projectidee zorgt de leerkracht dat er een kort verslag met eventueel bijbehorend product of resultaat gepubliceerd wordt op de landelijke website van Grassroots: www.grassroots.nl of bij de samenwerkende partner TransIP.

Meer dan 5000 lessuggesties met ict

Op de Grassroots website zijn meer dan 5000 lessuggesties en ideeën verzameld waarbij ict als middel ingezet is. Ruim 2400 ideeën hiervan zijn gericht op een combinatie van cultuureducatie en ict die door leerkrachten bedacht en uitgevoerd zijn in het kader van Grassroots Cultuur 2004-2006. De Grassroots website dient als voorbeeldfunctie en inspiratiebron voor collega leerkrachten.

Disclaimer: Kennisnetictopschool.nl is een informatieve website over Ict in het onderwijs. Deze website is op geen enkele wijze verbonden aan de vorige beheerder van deze website en de Kennisnet organisatie. De informatie op deze website is mogelijk niet actueel en dient u te lezen in de verleden tijd.